Doradztwo dla innowacyjności

Strona Główna

SMART PROGRESS to grupa doświadczonych konsultantów, ekspertów i praktyków innowacyjności. Przez wiele lat pracowaliśmy w instytucjach publicznych i firmach prywatnych zdobywając doświadczenie w kreowaniu konkurencyjności i wdrażając rozwiązania techniczne.

Po wielu latach realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć (w tym wdrożenia, strategie rozwojowe, studia wykonalności, regionalne strategie innowacji, projekty unijne, opracowania specjalistyczne, prace naukowo-badawcze) postanowiliśmy skupić naszą wiedzę i doświadczenie w ramach firmy doradczej.

Współpracujemy z firmami, instytucjami publicznymi, jednostkami naukowymi i uczelniami.

Określ problem, a my uczynimy z niego wyzwanie! Zapraszamy do współpracy.

dr inż. Tomasz Klajbor